يَ ليتنآِ
" نجرِحَ " مثلِ بـَآقِي النآسْ
وَ ( نكسّرِ ) خوِآطرِ منِ ~ كسٌرنآِ ..
وَ وَ نقسَىِلَكننآِ منَ كثرِ مآِ نملَكِ [ آحسَآسِ ]
( نجَبرِ ) خِوآطرُ منِ ~ كسَرنآِ
وَ ننسَى


×××